Aktuelt

11.02.22

Kunde – Balsfjord kommune

Gjenreise Tennes som et historisk samlingssted

Balsfjord kommune ønsker å gjenreise Tennes som et historisk samlingssted i Balsfjords reiselivssatsing. Plenum tjenestedesign og NIELSTORP+ Arkitekter har gjennomført et mulighetsstudie for hvordan framtidens Tennes kan se ut. Brukerinvolvering, samskaping og bruk av visuelle verktøy har spesielt vært vektlagt gjennom prosessen.

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
934 19 656

Tverrfaglig prosess

Vi har tatt utgangspunkt i brukerene, sett helheten, dyrket mangfoldighet og søkt inn i framtiden. Basert på innsikt i brukernes behov har vi avdekket nye ukjente problemstillinger som har ledet oss til dette konseptet.

foto av arbeidsdokumenter fra workshop
dekorativ linje
Vi etablerte et tverrfaglig team bestående av Plenum tjenestedesign og NIELSTORP+ Arkitekter som jobbet tverrfaglig gjennom hele prosessen, sier prosjektleder Heidi Johnsen.
dekorativ linje

Gjennom samskapende prosesser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, gjestene og andre offentlige aktører ble behovene kartlagt og svart på, forteller tjenestedesigner Martin Bendiksen.

Hva kan Tennes bli og hvem skal bruke stedet?
Vi har samlet informasjon fra lokalbefolkningen, næringslivet, gjestene og det offentlige for å avdekke og forstå behov. Gjennom samskapende prosesser har  dette konseptet blitt utformet.

illustrasjoner av forskjellige målgrupper
dekorativ linje
I løpet av syv måneder har vi involverte over 150 personer gjennom intervju, samtaler, møter, workshops og samskapende prosesser, fortsetter tjenestedesigner Martin Bendiksen

Lokal byggeskikk

Bygda Tennes ligger østvendt på vestsiden av indre del av Balsfjorden. Kulturlandskapet bærer fortsatt preg av fiskerbonderbosetting og de tradisjonelle næringene jordbruk og fiske. Tennes har panoramautsikt over Balsfjorden, fruktbart jordbruksland og fjell. På neset står også gamle Balsfjord kirke som et landemerke i landskapet.

Det arkitektoniske konseptet bygger på ideen om fiskeværet som består av en sammenstilling av forskjellige volum og funksjoner som sammen danner et helhetlig lokalmilø. Volumene plasseres med utgangspunkt i stedets karakteristiske terrenglinjer. Arkitekturen har inspirasjon fra blant annet skjelternaust og mindre kårboliger i Balsfjord og typiske bygningsformer i kystkultur. Samspillet mellom nordnorsk tradisjon og ny bruk av gjenkjennelige former skaper noe nytt.

foto av kirken med anlegget i bakgrunnen

Helhetlig konsept

Konseptet har fokus på helhetlig opplevelser innen natur, kultur og lokal mat, lokal byggeskikk, klima- og miljø og samspill mellom lokalbefolkningen, næringslivet og gjestene.

Her skal lokalbefolkningen, næringslivet og gjestene kunne møtes for å skape et mangfoldig og innholdsrikt samfunn.

Fakta om Tennes

Hvorfor ble helleristningene hugget inn i bergene på Tennes og hvorfor ble akkurat disse figurene avbildet? Hva gjorde at kirka i Balsfjord ble reist her, og hvilken betydning fikk klippfisktørkingen på bergene rett nedenfor? Flere tusen års bruk gjør Tennes i Balsfjord til et gammelt kulturlandskap, med sporene etter tider da levevis, normer og verdier var annerledes enn de vi har i dag.

Det frodige landskapet ga muligheter for jordbruk. Etter hvert som Tromsø by vokste fram, ble Tennes et viktig utskipingssted for både melk, kjøtt, grønnsaker og brensel for byen. Lokalbåten var i bruk fram til ut på 1960-tallet.

illustrasjon av anlegget
dekorativ linje
Vi har kommet fram til et konseptforslag som kombineer brukernes behov, kan utnytte teknologiske muligheter og bli lønnsomt, avslutter prosjektleder Heidi Johnsen.

Les mer om prosjetket på tennesbalsfjord.no

LES OGSÅ