Plenum hjelper virksomheter og samfunn å snu utfordringer til innovasjon

Illustrasjon av en arbeidsprosess som ender med gode resultater

Står du overfor store  endringer? Har du behov for å få fart på innovasjon og utvikling? Plenum leder virksomheter og samfunn gjennom utforskende, kreative og innovative prosesser.

Resultatet kan ofte bli nye:

Innovasjon og bærekraftig verdiskapning

Både næringslivet, offentlig sektor og samfunn står overfor store utfordringer og det er nødvendig med innovasjon.

Vi tror virksomheter som snur samfunnsutfordringer om til innovasjon, fremmer sirkulær økonomi og bruker bærekraft som konkurransekraft er vinnerne.

Mange ganger er samfunnsutfordringer så komplekse at de krever samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig og frivillig sektor.

Plenum leder private og offentlige virksomheter og samfunn gjennom innovasjonsprosesser som skaper trygge rammer, utløser kreativitet og bidrar til bærekraftig verdiskapning.

Vår fremgangsmåte

Plenum vil frambringe økt konkurranseevne i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor gjennom designdrevet innovasjon. Styrken ligger i måten vi ser og angriper oppgaver på. Vi tar utgangspunkt i folkene som blir berørt, samler innsikt og utforsker muligheter sammen. Prosessen er systematisk, visuell og eksperimenterende, og gjør det enkelt å avdekke ukjente problemstillinger som leder til innovative løsninger.

Særtrekkene til tilnærmingen: