Vi driver fram endringer, nye satsinger og designer nye opplevelser sammen med våre kunder

Illustrasjon av en arbeidsprosess som ender med gode resultater

Har du en utfordring, en ide eller ønsker du å utforske  framtidsmuligheter for din virksomhet? Det er her Plenum kan hjelpe deg å gjøre en forskjell gjennom å skape menneskesentrerte konsept, tjenester, organiseringer eller steder.

 

Bransjer og sektorer

Vi jobber på tvers av bransjer og sektorer:

Sjømat

Energi

Teknologi

Reiseliv

Bygg og anlegg

Helse og omsorg

Samferdsel og infrastruktur

Offentlig sektor

Typiske utfordringer

Hvordan jobber vi?

Veien fra utfordringen eller ideen oppstår hos en gründer, en leder, en utviklingsavdeling eller i akademia kan ofte være krevende. Tiden det tar å utvikle en løsning fram til introduksjon hos folk – i virksomheten, markedet eller samfunnet er helt avgjørende for suksess.

Plenum driver fram endringer, nye satsinger og designer nye opplevelser sammen med våre kunder: Samler innsikt og ut fra den skaper vi ideer, utvikler konsept, lager prototyper, tar valg, tester og visualiserer.

Vi tror et mangfold av bakgrunner, egenskaper, kompetanser, meninger og disipliner er viktige ingredienser i enhver designutfordring vi står overfor. Vi setter derfor sammen team ut fra utfordringen som skal løses.

Vi gjør våre kunder komfortable med endringer, hjelper de å redusere risiko og ta valg for veien videre basert på reell informasjon.

 

Våre prinsipper