Gode løsninger skapes i plenum

Er du leder i en bedrift, kommune eller gründer?

Ser du muligheter i utvikling av nye tjenester, forretningsmodell eller automatisering av arbeidsflyt?

Vi hjelper deg med å

  • lede og fasilitere utviklingsprosessen
  • forstå brukerne
  • utforske mulighetene
  • skape de mest verdifulle løsningene

Produkt- og tjenesteutvikling

Gjennom en brukersentrert og kreativ prosess finner vi sammen med din virksomhet fram til de mest verdifulle produktene, tjenestene eller systemene.

Organisasjons- endring

Med et helhetlig perspektiv hjelper vi din virksomhet å forbedre arbeidsflyt og interne prosesser som tilrettelegger for mer effektivitet, innovasjon og læring.

Nye Satsningsområder

Ved en fleksibel og visuell arbeidsmåte kan vi sammen med din virksomhet raskt utforske muligheter for utvikling og realisering av spennende ideer.

Kurs

Plenum underviser og motiverer bedrifter, kommuner, organisasjoner og gründere til å ta i bruk tjenestedesign for å øke kvaliteten i innovasjons- prosesser og dermed bidra til økt lønnsomhet.

Folkene i Plenum har lang og bred erfaring innenfor tjenestedesign, grafisk design, prosessledelse, prosjektledelse og forretningsutvikling. Vi har en åpen, utforskende og kreativ tilnærming til hvordan din virksomhet kan skape verdifulle endringer.

tilnærming

Uansett prosjektstørrelse og omfang jobber vi etter disse prinsippene.

Brukersentrert

Involvere brukerne i prosessen og prøve å forstå deres faktiske behov.

Samskaping

Engasjere alle berørte parter i prosessen for å forankre og gi eierskap.

Helhetlig

Kartlegge alle relevante faktorer for å se sammenhenger og nye muligheter.

Visualisering

Visualisere informasjon og ideer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.

Testing

Arbeide utforskende og lage prototyper kontinuerlig gjennom prosessen for å teste, validere og videreutvikle løsninger.

Nye muligheter hver dag

Plenum er et ungt og nysgjerrig tjenestedesignbyrå som har sitt utspring i fire nordnorske design- og kompetansebyråer: Røst Kommunikasjon, Reibo, Vogelkop og Cnor.  

Vårt mål er å bidra til at utviklingen av Nord-Norge skjer gjennom å skape verdifulle løsninger som gir gode brukeropplevelser og mer effektiv drift.

Vi er lokalisert i Tromsø, men jobber digitalt over hele landet.  Plenum kombinerer lokal med internasjonal kompetanse, forretningsforståelse med design og empati med kreativitet, og vi hjelper deg å utforske hva som er neste steg for din virksomhet.

folkene

portrett av Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder

Heidi har lang og bred erfaring i bedriftsledelse og styrearbeid. Hun er utdannet siviløkonom og har også studert Statsvitenskap. Heidis spesialfelt er prosjektledelse og forretnings- og organisasjonsutvikling. Hun verdsetter åpenhet, engasjement og læring. Nye løsninger tror hun bringes på banen ved  å ta et utenfra og inn perspektiv. 

Eivind Reibo Jentoft

Tjenestedesigner

Eivind er utdannet designer ved Westerdals i Oslo og Kingston University i London og har jobbet med flere tjenestedesignprosjekter og  visuell kommunikasjon som profilutvikling, layout, webdesign, illustrasjon og animasjon. Han er opptatt av å se på brukerreisen på en helhetlig måte for å skape gode brukeropplevelser. 

portrett av Tor Åge Vorren

Tor Åge Vorren

Tjenestedesigner

Tor Åge har 20 års erfaring som grafisk designer, illustratør, art director og tjenestedesigner for flere av Nord-Norges største merkevarer. Han ønsker å utforske og forstå brukerens faktiske behov, teste ideer og dermed forbedre, videreutvikle eller skape helt nye tjenester eller systemer. 

portrett av Martin Bendiksen

Martin Bendiksen

Tjenestedesigner

Martin er grafisk designer og tjenestedesigner med kompetanse innen prosessledelse, visuell kommunikasjon, profilutvikling, webdesign, film og foto. Han  har stor tro på formidling gjennom visualisering for å forenkle og gjøre informasjon forståelig.

La oss jobbe sammen i

heidi@plenum.design
934 19 656

Storgata 66
9008, Tromsø