Skip to content

Dine brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping

Ønsker du å forbedre, utvikle eller fornye din virksomhet? I Plenum hjelper vi deg å skape tjenester og produkter som brukerne dine har behov for.

Hva gjør Plenum?

Vi bruker tjenestedesign som er et tankesett – prosesser og metoder – for å forbedre, videreutvikle og skape nye tjenester og produkter. Plenum jobber med alt fra oppstart og etablerte bedrifter og offentlig sektor.
 
Prosessen er en menneskeorientert måte å drive innovasjon og utvikling på. I Plenum kobler vi innsikt, forretningsforståelse, intuisjon og kreativitet gjennom hele utviklingsprosessen. 

Hvordan jobber Plenum?

Tjenestedesign handler om å ha brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping. De beste løsningene får vi gjennom kontinuerlig brukertesting.

Utviklingen skjer på tvers av fagfelt, erfaringer, avdelinger og nivå, og er dermed med å bryte ned silotenkning. Denne måten å jobbe på har vist seg å gi store gevinster.  

En tjenestedesignprosess består av stegvise faser – innsikt, konsept og idé, prototype, test og implementering. 

Hvem er Plenum?

 I Plenum forenkler vi løsninger i en stadig mer kompleks verden. Vi er positive, kreative mennesker som er åpen for nye muligheter og utfordrer vanetenking. Vi jobber tverrfaglig og kombinerer design, forretningsforståelse og teknologi.

Plenum har sitt utspring i fire nordnorske design- og kompetansebyråer: Røst Kommunikasjon, Reibo, Vogelkop og Cnor. Vårt mål er å bidra til at utviklingen av Nord-Norge skjer på best mulig måte gjennom å skape verdifulle løsninger.

Vårt team

portrett av Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder

Heidi har lang og bred erfaring i bedriftsledelse og styrearbeid. Hun er utdannet siviløkonom. Heidis spesialfelt er prosjektledelse, strategi, forretnings- og organisasjons-utvikling. Hun verdsetter positivitet, læring og engasjement for å skape økt lønnsomhet og effektivitet.

Eivind Reibo Jentoft

Tjenestedesigner

Eivind er utdannet designer ved Westerdals i Oslo og Kingston University i London og har jobbet med visuell kommunikasjon – hovedsakelig profilutvikling, layout, webdesign, illustrasjon og animasjon. Han ser på brukerreisen på en helhetlig måte.

portrett av Tor Åge Vorren

Tor Åge Vorren

Tjenestedesigner

Tor Åge har 20 års erfaring som grafisk designer, illustratør, art director og tjenestedesigner for Nord-Norges største merkevarer. Han ønsker å forstå brukerens faktiske behov og dermed forbedre, videreutvikle eller skape helt nye tjenester. 

portrett av Martin Bendiksen

Martin Bendiksen

Tjenestedesigner

Martin er grafisk designer og tjenestedesigner med kompetanse innen visuell kommunikasjon, profilutvikling, webdesign, film og foto. Han vektlegger formidling, brukeropplevelser og visualisering for å gjøre informasjon forståelig.

La oss jobbe sammen i

heidi@plenum.design
934 19 656

Storgata 66
9008, Tromsø