Skip to content

Dine brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping

Brukerens opplevelse bestemmer verdien på tjenesten!    

Hva gjør Plenum?

Er du leder i en etablert bedrift, en offentlig institusjon eller gründer og har sosiale, økonomiske eller miljømessige utfordringer du må løse?

Plenum hjelper deg med å navigere, forenkle og se muligheter i utfordringene.  

I Plenum skaper vi verdifulle løsninger og mer effektiv drift. 

Hvordan jobber Plenum?

Plenum bruker tjenestedesign som er et tankesett – prosesser og metoder – for å å hjelpe våre kunder å skape nye tjenester og produkter, finne nye arbeidsmetoder, sette nye satsinger ut i livet – fra ide til lansering til opplæring i tjenestedesign.

Uansett omfang eller størrelse på prosjektet, jobber vi etter disse prinsippene:

Menneskets behov i sentrumTa utgangspunkt i menneskers faktiske behov for å skape meningsfulle løsninger. 

Samskaping. Involver alle berørte parter i prosessen for å gi eierskap.  

Helhet. Ta hele tjenesten, systemet eller prosessen i betraktning for å skape god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter.

Visualiser. Visualisering av informasjon og ideer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.

Teste tidlig og ofte. Utprøve, validere og videreutvikle ideer.

Hvem er Plenum?

Plenum er et ungt og nysgjerrig tjenestedesignbyrå som har sitt utspring i fire nordnorske design- og kompetansebyråer: Røst Kommunikasjon, Reibo, Vogelkop og Cnor.  

Folkene i Plenum har  lang og bred erfaring innenfor tjenestedesign, grafisk design, prosessledelse, prosjektledelse og forretningsutvikling.  Vi kombinerer lokal  med internasjonal kompetanse, forretningsforståelse med design og empati med kreativitet, prosjektledelse med prosessledelse og hjelper deg å skape forandring.

Teamet består av Eivind, Martin, Tor Åge og Heidi  – og vi har mange spennende partnere som vi jobber sammen med på større prosjekter

 

Vårt team

portrett av Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder

Heidi har lang og bred erfaring i bedriftsledelse og styrearbeid. Hun er utdannet siviløkonom. Heidis spesialfelt er prosjektledelse, strategi, forretnings- og organisasjons-utvikling. Hun verdsetter positivitet, læring og engasjement for å skape økt lønnsomhet og effektivitet.

Eivind Reibo Jentoft

Tjenestedesigner

Eivind er utdannet designer ved Westerdals i Oslo og Kingston University i London og har jobbet med visuell kommunikasjon – hovedsakelig profilutvikling, layout, webdesign, illustrasjon og animasjon. Han ser på brukerreisen på en helhetlig måte.

portrett av Tor Åge Vorren

Tor Åge Vorren

Tjenestedesigner

Tor Åge har 20 års erfaring som grafisk designer, illustratør, art director og tjenestedesigner for Nord-Norges største merkevarer. Han ønsker å forstå brukerens faktiske behov og dermed forbedre, videreutvikle eller skape helt nye tjenester. 

portrett av Martin Bendiksen

Martin Bendiksen

Tjenestedesigner

Martin er grafisk designer og tjenestedesigner med kompetanse innen visuell kommunikasjon, profilutvikling, webdesign, film og foto. Han vektlegger formidling, brukeropplevelser og visualisering for å gjøre informasjon forståelig.

La oss jobbe sammen i

heidi@plenum.design
934 19 656

Storgata 66
9008, Tromsø