Aktuelt

24.09.21

Nyhet – Prosjektarbeid

Vi vant!

Tirsdag 21. september hadde vi den store gleden av å motta prisen for vårt løsningsforslag i Gnists innovasjonsprogram
portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

“Et nordnorsk stjernelag” innen designdrevet innovasjon ønsker å invitere verden til Lebesby ved hjelp av smarte modulhus og en digital møteplass.

dekorativ linje
Prosjektet i Lebesby er et strålende eksempel på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra dette løsningsforslaget er betydelig, både i Nord-Norge og i resten av landet, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).
Hun er leder for Gnist, et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Gjennom Gnist-programmet vil kommunene få hjelp til å tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Lebesby, en kommune nordøst i Finnmark, har jobbet med å stoppe fraflytting i flere år. Utviklingsleder Hege Johansen i Lebesby kommune, forteller at Gnist-konkurransen hjelper kommunen med å tenke nytt om steds- og næringsutvikling.
dekorativ linje

Gnist-prosjektet har gitt oss verdifull kunnskap og erfaring om innovativt utviklingsarbeid. Ikke minst har vi fått anledning til å samarbeide med et stort nettverk av aktører rundt i landet. Mange som vi neppe ville krysset veier med, hadde det ikke vært for prosjektet, sier Johansen.

Inviterer verden til Lebesby

Bak konseptet «Modulbygda», som vant Lebesby-konkurransen, står tjenestedesignselskapet Plenum og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House og designlaben Travers. Vinnerbidraget foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.

dekorativ linje

Modulbygda lanserer nye tanker om hvordan vi kan invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt. Konseptet er ambisiøst, og vi er motiverte for å utforske hvordan dette kan bli en realitet og hvordan vi kan få til bred samskaping i kommunen vår, sier Johansen.

Sammen med kommunen og innbyggerne har Plenum brukt tjenestedesign for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren fra Kosovo og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disses behov og ønsker skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.
dekorativ linje
Vi har et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet, og hvor det er attraktivt å etablere seg både for innbyggere og næringsliv. Konseptet er skalerbart og kan utvikles over tid og på tvers av kommunegrenser, sier daglig leder Heidi Johnsen i Plenum.

Hva er Gnist?

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet, Siva og Husbanken.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

LES OGSÅ