Aktuelt

11.03.22

Kunde – Lebesby kommune

Vi besøkte Lebesby kommune

På oppdrag fra Lebesby kommune jobber vi med brukerinvolvering i prosjektet Modulbygda. Vi reiste enda lenger nord for å bli kjent med innbyggerne.

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
934 19 656

Medvirkning

Lebesby kommune har gjennom Gnist innovasjonsprogram satt ambisjon om å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Etter at Plenum vant kommunens konkurranse med konseptforslaget Modulbygda, skal vi nå i tiden framover hjelpe til med hva som bør prioriteres på kort og lang sikt i forhold til realisering av konseptet. Innbyggernes og næringslivets meninger, ønsker og behov blir spesielt viktig å ivareta.

foto av plenum som presenterer modulbygda i kommunestyresalen i kjøllefjord

Å involvere innbyggerne og næringslivet i steds- og næringsutvikling er viktig for å forstå behov og utvikle brukertilpassede løsninger. Gjennom å invitere disse med i prosessen får de eierskap og engasjement til løsningene som skal styrke bo- og livskvaliteten i hele kommunen.

Fakta om prosjektet

I konkurranse med 42 andre kommuner i 2021 ble Lebesby valgt ut som deltaker i Gnist, et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling. Gjennom programmet får kommuner hjelp til å ta tak i utfordringer og snu dem til muligheter og nyskaping. Som mange andre distriktskommuner, har Lebesby kommune stor fraflytting. Lebesby ønsker å utforske digital stedsattraktivitet. Ambisjonen er å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. De vil finne nye verktøy/plattformer for dialog og samhandling uavhengig av fysiske avstander, både med innbyggere innad i kommunen og potensielle digitale innbyggere utenfor kommunen.

Konseptet Modulbygda vant konkurransen som Lebesby kommune utlyste. Bak konseptet står Plenum Tjenestedesign og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House og designlaben Travers. Vinnerforslaget foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.

Sammen med kommunen, innbyggerne og næringslivet har Plenum brukt designdrevet innovasjon for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren som ønsker å bli introdusert i kommunen og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disse behovene og ønskene skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.

foto av workshop med innbyggere i kjøllefjord

Brukerinvolvering

Lebesby kommune og Plenum jobber nå med innbyggerinvolvering. Det er viktig å samle innspill fra ulike målgrupper som voksne og unge innbyggere, arbeidsinnvandrere og næringslivet når Lebesby kommune nå skal prioritere hva som bør gjøres på kort og lang sikt i forhold til konseptet Modulbygda.

dekorativ linje

Involvering av innbyggere og næringslivet er svært viktig fordi innsikten til disse gir planleggere og utførere viktig kunnskap om hvilke fysiske og sosiale kvaliteter folk verdsetter i sine omgivelser, sier planlegger Hege Johansen i Lebesby kommune. 

Medvirkning gir også mulighet for å delta i å forme steder der vi bor og jobber og styrke identitetsfølelsen. I tillegg er det større sjanse for treffsikre, helhetlige og levedyktige løsninger på utfordringer – med utgangspunkt i lokale behov og fortrinn, legger tjenestedesigner Martin Bendiksen i Plenum til.

foto av workshop med innbyggere i Lebesby

Forventinger til Modulbygda

7. til 9. mars var Plenum i Kjøllefjord og bygda Lebesby og arrangerte workshops med kommuneadministrasjonen, innbyggerne og næringslivet. Her ble vi tatt imot av et engasjert og varmt lokalsamfunn, unike bedrifter, historier, vær, vind og kolonnekjøring. Etter flere runder med kreative og målrettede workshops har vi fått samlet inn mange gode innspill til Modulbygda.

dekorativ linje

I løpet av dette besøket ønsket vi å introdusere og forankre konseptet hos innbyggerne og næringslivet. Lebesbys utfordringer er noe vi må løse sammen og deres innspill har stor påvirkning på prosessen og resultatet. Det er svært viktig å være bevisst på medvirkning i forhold til Modulbygda fordi det skaper forventninger og eierskap. Gjennom disse forventningene ønsker vi å inspirere ildsjeler, innbyggere og næringslivet til å fortsette – eller kanskje i enda større grad å bidra til lokalsamfunnet, forteller tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft i Plenum.

Det var veldig hyggelig å møte innbyggerne og næringslivet og oppleve deres hverdag og særegne utfordringer. Vi i Plenum er utrolig glade og ydmyke for å få jobbe med dette prosjektet og ser fram til det videre samarbeidet med Lebesby kommune, innbyggerne og næringslivet. Det blir definitivt flere reiser nordover i framtiden! At Lebesby kommune har mye flott å by på og kan tilby unike opplevelser for alle besøkende, er det ingen tvil om.

LES OGSÅ