Aktuelt

20.07.21

Nyhet – Prosjektarbeid

Plenum er i Gnist-finalen for å skape Norges første digitale tilflyttingskommune

Lebesby kommune – et sted helt nord i Norge med de samme utfordringene som andre distriktskommuner; nedgang i folketall, økt forventet levealder og høy fra- flytting av unge personer, store avstander og manglende samhandling. 

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

I vår deltok Plenum i Gnist-programmet og problemstillingen “Digitale innbyggere i Lebesby kommune”. Lebesby ønsker å snu utfordringer til innovasjonsmuligheter og stiller derfor spørsmålet: “I det digitale 2021, hva er en innbygger?”.

Med ambisjon om å bli Norges første digitale tilflyttingskommune, ville de ha forslag på nye, digitale måter å få til dialog og samhandling med innbyggerne på. Kommunen ønsket også å utnytte de utflyttede innbyggerne som ressurser i samfunnet.

dekorativ linje
For Plenum passer det å delta i denne innovasjonskonkurransen fordi vi ønsker å samarbeide med distriktskommuner og bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet – attraktive steder å etablere seg for både innbyggere og næringsliv, forteller daglig leder og prosjektleder i Plenum Heidi Johnsen

Konseptforslaget

Konseptforslaget består av en digital og en fysisk møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur. Forslaget er basert på fleksible, skalerbare løsninger som skal bidra til å gjøre Lebesby kommune til et mer attraktivt sted å bo, leve og jobbe i framtiden.

Vi vil skape løsninger som folk elsker og som blir brukt. For å få til dette må vi forstå hvordan det er å leve i Lebesby. Vår metode er designdrevet og vi setter alltid brukerne i sentrum, derfor har vi brukt et innbyggerpanel og kommunen aktivt i utviklingen av løsningsforslaget gjennom intervju og workshoper. I tillegg har vi også snakket med næringslivet og andre som har tilhørighet til Lebesby. Vi har spesielt hatt søkelys på unge innbyggere, arbeidsinnvandrere, utflyttere og næringslivet, sier tjenestedesigner i Plenum Eivind Reibo Jentoft.

Konseptforslaget Modulbygda ble valgt ut til finalen og endelig vinner offentliggjøres under Nordic Edge Expo i Stavanger, 21. september. Juryen begrunnet finaleforslaget på denne måten:

Veldig positivt med åpen, trinnvis utvikling. Spennende og nytenkende, og med en tydelig kobling mellom steds- og næringsutvikling. Tar utgangspunkt i lokal kontekst – omfattende involvering av/dialog med innbyggere.

21. september offentliggjøres vinnerne av innovasjonskonkurransen i Gnist-programmet på Nordic Edge Expo: https://nordicedge.org/

LES OGSÅ

kart som viser kulturveien fra Olsborg til Tromsø

Kulturveien – Hva og hvor er det?

Plenum har fått i oppdrag fra Balsfjord Næringsutvikling å utforske alternative ruter til og fra Tromsø med fokus på opplevelser og rekreasjon i Malangen-området i Balsfjord kommune.

arkitekttegning av modulhus

Vi vant!

«Et nordnorsk stjernelag» innen designdrevet innovasjon ønsker å invitere verden til Lebesby ved hjelp av smarte modulhus og en digital møteplass.