Aktuelt

02.07.21

Nyhet – Prosjektarbeid

Ny reiselivssatsing i Balsfjord

Historisk knutepunkt skal gjenreises som ny reiselivssatsing i Balsfjord
portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Balsfjord kommune har satt i gang et prosjekt for å utvikle Balsfjord som destinasjon med Tennes som utgangspunkt. Plenum Tjenestedesign og NIELSTORP+ arkitekter har fått oppdraget med å utforske mulighetsrommet i området og kommunen i sin helhet.
Tennes som knutepunkt mellom kyst, storby og innland vil bli utgangspunkt for å samle etablerte og nye reiselivsprodukter og aktører nært Tennes, i Malangenområdet og i Tamokdalen. Samlet utgjør dette et rikt tilbud sammensatt av de beste elementene av hva som kan tilbys innen naturbaserte opplevelser på sjø, land og i fjellene. Dette i kombinasjon med opplevelse av samfunnskultur, næringsliv, historie og matopplevelser.
dekorativ linje
Bærekraftig nærings- og stedsutvikling er et viktig satsingsområde for Balsfjord kommune. Derfor ønsker vi å gjenreise Tennes som historisk og kulturelt knutepunkt og legge til rette for reiseliv som en viktig næring i Balsfjord og derigjennom sikre arbeidsplasser, øke verdiskaping og øke innbyggertall, sier rådmann i Balsfjord kommune Øyvind Korsberg.
Plenum Tjenestedesign og NIELSTORP+ arkitekter har gått sammen om å tilby sin kompetanse innen forretningsutvikling, design og arkitektur.
dekorativ linje
Dette er et utrolig spennende oppdrag for oss! Vi gleder oss til å sette i gang og håper både innbyggere og næringsliv i Balsfjord ser det enorme potensialet og vil bidra med innsikt og ideer, sier daglig leder i Plenum Tjenestedesign Heidi Johnsen.

Et godt sted å være

Tennes er et historisk midtpunkt i Balsfjord fra mange tusen år tilbake. Her har folk møttes i alle tider, noe bl.a. 4000 år gamle helleristninger vitner om. I dag er det lite aktivitet i området, og det ønsker kommunen å gjøre noe med.
dekorativ linje
Vi kommer til å se på mulighetene med å presentere Balsfjord og Tennes’ lange historie og tradisjoner i en arkitektur som også er moderne og spenstig. Nå tar vi et dypdykk i historien, og hører på hva folk tenker og ønsker seg, ser på mulighetene på stedet og diskuterer forretningskonsepter. Deretter går vi i gang med å tegne et svar på alle innspillene, forteller sivilarkitekt/partner i NIELSTORP+ arkitekter Tord Kvien.

Lytte til behovene til de som bor der

Plenum Tjenestedesign og NIELSTORP+ arkitekter vil invitere næringslivet og lokalbefolkningen i Balsfjord med i arbeidsprosessen. I starten kommer det til å bli arrangert arbeidsmøter for de som ønsker å delta og en plan for sosiale medier der alle kan bidra for å løfte prosjektet.
dekorativ linje

For at prosjektet skal komme alle til gode er det viktig å lytte til lokal kunnskap og behovene til de som bor i Balsfjord i dag. Sammen kan vi skape gode og attraktive opplevelser for både besøkende og innbyggerne, fortsetter Johnsen.

Tord tilføyer – vi vil utvikle et sted hvor det blir like hyggelig for folk i Balsfjord å treffes som det vil være for besøkende å komme til, og hvor selve opplevelsen med et trivelig lokalmiljø er like viktig som de aktiviteter det deltas i.

Berike Balsfjordsamfunnet

Hvor mange besøkende tåler Balsfjordsamfunnet? Hvordan kan vi skape bærekraftige opplevelser for både de fastboende og besøkende? Dette er spørsmål vi ønsker å finne svar på sammen med innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og kommunen. Plenum Tjenestedesign og NIELSTORP+ arkitekter ser fram til samarbeidet og begge stiller sterkt med lokalkunnskap: Heidi er oppvokst på Markenes og Tord i Nordkjosbotn i Balsfjord.
dekorativ linje
Vi ønsker å berike Balsfjordsamfunnet med dette prosjektet. Lokalkunnskap blir vesentlig her for å få dette 110 prosent skreddersydd! Vi oppfordrer alle til å ta bilder som kan inspirere og legge ut på Instagram tag #tennes. Nå skal vi virvle opp flest mulig ideer, avslutter Heidi og Tord som begge har ekstra følelser for Tennes og Balsfjord.
Prosjektet vil pågå fram til juli 2022.

LES OGSÅ

kart som viser kulturveien fra Olsborg til Tromsø

Kulturveien – Hva og hvor er det?

Plenum har fått i oppdrag fra Balsfjord Næringsutvikling å utforske alternative ruter til og fra Tromsø med fokus på opplevelser og rekreasjon i Malangen-området i Balsfjord kommune.

arkitekttegning av modulhus

Vi vant!

«Et nordnorsk stjernelag» innen designdrevet innovasjon ønsker å invitere verden til Lebesby ved hjelp av smarte modulhus og en digital møteplass.