Aktuelt

05.10.21

Nyhet – Prosjektarbeid

Kulturveien – Hva og hvor er det?

Det er mange veier til rom, og i hvert fall til Tromsø! Plenum har fått i oppdrag fra Balsfjord Næringsutvikling å utforske mulighetene for alternative ruter til og fra Tromsø med fokus på opplevelser og rekreasjon i Malangen-området i Balsfjord kommune.

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Balsfjord kommune er i Troms og Finnmark fylke. Den grenser i nord til Tromsø, øst til Storfjord, i sør til Målselv, og over fjorden i vest til Senja kommune.

Kommunen er dominert av de to fjordene Balsfjorden og Malangen. Rundt fjordene er slake, fruktbare lier som gir gode forhold for jordbruk.

Det er flere strekninger i Balsfjord som er spekket med kultur, historie, overnattingstilbud og lokal mat. Balsfjord Næringsutvikling har fått midler fra Troms og Finnmarks fylkeskommune til å utforske mulighetene for alternative ruter til og fra Tromsø med fokus på opplevelser og rekreasjon i Malangen-området i Balsfjord kommune.

Plenum har fått i oppdrag fra Balsfjord Næringsutvikling å lede prosjektarbeidet.

dekorativ linje
Dette er et svært interessant oppdrag for Plenum og en stor mulighet for Balsfjord, forteller daglig leder i Plenum Heidi Johnsen.

Prosjektet bygger på Mulighetsstudiet Kulturveien til Tromsø. Studiet som ble gjennomført av Ord i Landskap v/ prosjektleder Lill Karin Elvestad viser at interessen og potensialet for å tilby mat-, natur-, og kunst- og kulturopplevelser langs Kulturveien er enormt.

Oppstart for prosjektet var i månedskiftet august/september og arbeidet vil pågå  fram til og med februar 2022.

En styringsgruppe bestående av representanter fra Vollan Gjestestue, Malangen Resort og Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter er nå på plass. Ei referansegruppe full av kompetanse innen reiseliv er også klar: NordNorsk Reiseliv, Visit Tromsø, Visit Senja, Næringshagen i Midt-Troms, Midt-Troms Museum og Balsfjord kommune. Troms og Finnmark fylkeskommune er i tillegg observatør.

Vi vil involvere innbyggere og potensielle tilbydere innen reiseliv og turisme med i prosessen: overnattingssteder, spisesteder, kunsthåndverkere, galleri, produsenter av gårdsmat, historiske minnesmerker, historiefortellere, bygde- og idrettslag, turlag, kulturlag med flere.

dekorativ linje

Vi gleder oss til første arbeidsmøte onsdag. 13. oktober kl. 18.00 på Malangen Resort, avslutter tjenestedesigner i Plenum Martin Bendiksen

LES OGSÅ