Prosjekt

Sommer 2020

Kunde – VICAN

Fremtidens konferanse

Eventbransjen er sterkt rammet av Covid-19 pandemien.  Konferanser og seminar kanselleres og det er stans i nye bookinger. Konsekvensene for bransjen er voldsomme. En krise gir også muligheter for bedrifter å utvikle nye tjenester.  VICAN ønsket derfor å utvikle en digital konferansepakke og hadde flere ideer, men visste ikke helt hvor de skulle starte. 

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Gode digitale konferanseopplevelser

Du har helt sikkert vært på mange seminarer, konferanser og arrangementer, men ikke i den siste tiden.

Folk deltar på kurs, seminarer og konferanser av flere ulike grunner, som nettverking, kompetanseheving og sosialisering.

Norge er på kurs- og seminartoppen i Europa – landet er nemlig blant landene der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer (SSB).

VICAN er et eventbyrå i Tromsø.  De tror gode opplevelser skaper god kommunikasjon.  Derfor arbeider de for å skape kommunikasjon gjennom gode opplevelser for næringslivet og offentlige virksomheter. 

Viruspandemien har påvirket eventbransjen kraftig og de må tenke nytt.

dekorativ linje

Vi har aldri opplevd en så stor krise før, men det er ikke helt mørkt. Vi ser muligheter, forteller daglig leder Natalie Lorentzen I VICAN.

Plenum hjelper bedrifter med samskaping og rask framgang gjennom Design Sprints.

Men hva er egentlig Design Sprint?

Design Sprint er en effektiv metode for å løse problemer gjennom design, prototyping og testing av ideer i løpet av kort tid.  Den gir verdifull innsikt før en tung og ressurskrevende utviklingsprosess starter.

Hvor kommer Design Sprint fra?

Metoden ble utviklet av Jake Knapp hos Google Ventures for å besvare spørsmål raskt, gjennom en 5-dagers prosess.

VICAN ønsket å utvikle en digital konferansepakke og hadde flere ideer, men visste ikke helt hvor de skulle starte. Plenum foreslo at vi kunne gjennomføre Design Sprint.

dekorativ linje

Design Sprint passer til flere bruksområder som markedsføring og strategiutvikling,  så vel som å teste om det bør satses på ideer eller ikke. Testing er svært viktig for å få innsikt i markedet og brukernes ønsker, sier tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft i Plenum

For å hjelpe VICAN satte vi sammen et team med ulike egenskaper og kompetanse innen tjenestedesign, grafisk design, teknologi, marked, økonomi, prosessledelse og ikke minst konferansearrangøreksperter. 

Hva gjorde Plenums tjenestedesignere? 

I starten lyttet vi mye til medarbeidere med ulike roller i VICAN for å forstå situasjonen og se muligheter. I tillegg snakket vi med VICAN sine leverandører og samarbeidspartnere.

Deretter startet idemyldringen som resulterte i mange ideer. Vi valgte ut noen og programmerte enkle prototyper av løsninger som vi testet på konferansearrangører og konferansedeltakere. Gjennom testingen fikk vi innsikt i om vi var på riktig vei eller om vi måtte gå tilbake.

dekorativ linje

I løpet av kort tid ble det tydelig for oss hva veien videre var. Plenum veiledet oss gjennom en spennende og lærerik prosess og hjalp oss med rask framgang</em><em>, avslutter en engasjert Mona Hassfjord, produsent i VICAN.

Dersom du har lest dette, håper vi du likte det og kanskje lærte noe. Ønsker du å vite mer om dette prosjektet eller teamet er det bare å ta kontakt: heidi@plenum.design

LES OGSÅ

kart som viser kulturveien fra Olsborg til Tromsø

Kulturveien – Hva og hvor er det?

Plenum har fått i oppdrag fra Balsfjord Næringsutvikling å utforske alternative ruter til og fra Tromsø med fokus på opplevelser og rekreasjon i Malangen-området i Balsfjord kommune.

arkitekttegning av modulhus

Vi vant!

«Et nordnorsk stjernelag» innen designdrevet innovasjon ønsker å invitere verden til Lebesby ved hjelp av smarte modulhus og en digital møteplass.