Prosjekt

03.03.21

Kunde – Balsfjord Næringsutvikling

Avtale med Balsfjord Næringsutvikling

Plenum har inngått samarbeidsavtale med Balsfjord Næringsutvikling om ledelse og utvikling av selskapet. Målet er å skape vekst og verdiskapning i næringslivet i Balsfjord og nord. 

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Balsfjord kommune ligger i Troms og Finnmark fylke. Den grenser i nord til Tromsø, øst til Storfjord, i sør til Målselv, og over fjorden i vest til Senja kommune.

Gjennom samarbeid skal vi sette næringslivet i Balsfjord og kommunens fordeler på kartet. Vi ønsker å bidra til å etablere nettverk og møteplasser for samarbeid mellom næringslivet, FOU-miljø, virkemiddelapparatet, kompetent kapital, gründere og  entreprenører. Dette for både å styrke de eksisterende bedriftene, men også bidra til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Balansere vekst og bærekraft

Mange bedrifter sliter i dag siden store deler av samfunnet er stengt ned, mens andre slår sine egne omsetningsrekorder. Det forventes i større grad at fremtidens virksomheter må kunne balansere vekst og bærekraft. Hvordan skal bedrifter overleve og leve etter krisen?

dekorativ linje

I Plenum tror vi at svaret er å utvikle strategiene, forretningsmodellene og tjenestene sammen med brukerne – medarbeiderne, kundene,  samarbeidspartnerne og innbyggerne, utdyper Heidi Johnsen i Plenum.

Satse på design og innovasjon

Undersøkelser viser at virksomheter som satser på design og innovasjon leverer bedre resultater.

Det er alltid risikabelt å endre måten vi jobber på. Sammen med kompetanse i Balsfjord og med bruk av Plenums verktøy kan vi lettere skape de endringene som trengs.

dekorativ linje

Vi trenger å tenke nytt og endre måten å jobbe på og nettopp her tror vi Plenum kan hjelpe oss i Balsfjord Næringsutvikling, forteller Jan Nysted i Balsfjord Næringsutvikling.

Treffsikre løsninger

Med god designtenkning reduseres risiko samtidig som løsninger blir mer treffsikre. Med brukerfokus gjennom hele utviklingsløpet, prioriteres det fortløpende og mer effektivt for å unngå unødvendig ressursbruk og investeringer. 

dekorativ linje

Dersom du har lest dette, håper vi du likte det og kanskje lærte noe. Ønsker du å vite mer om dette prosjektet eller teamet er det bare å ta kontakt.
heidi@plenum.design

LES OGSÅ

Ledende, arktisk havromsklynge på 70° nord

Team Plenum skal hjelpe Skjervøy kommune å utforske nye muligheter og finne løsninger på hvordan stedet kan bli en innovasjonshub for sjømatnæringa – et samlingspunkt for havromskompetanse som bygger på lokalkunnskap og bidrar til fellesskapet.