Vi designer framtidens verdiskapning

 Vi hjelper private og offentlige virksomheter i prosessen med å utvikle nye strategier, produkter, tjenester og arbeidsplasser som skaper verdier. 

tjenester

Samfunnet står overfor store utfordringer:  Klima, ressursknapphet og helse.  Vi tror at utfordringer kan snus til muligheter gjennom strukturerte prosesser og samarbeid på tvers av verdikjeder og sektorer.  Plenum har kreative samskapingsverktøy for å hjelpe med dette.

Produkt- og tjenesteutvikling

Sammen designer vi produkter, tjenester og systemer som skaper økt lønnsomhet og omdømme.

Organisasjons- endring

Sammen designer vi en framtidsrettet organisering som fremmer samarbeid og vekst.

Strategi

Sammen designer vi strategier for å vokse, posisjonere, skape positive assosiasjoner og øke verdien på merker og merkevarer – og setter de ut i livet.

Kurs

Vi lærere organisasjoner å  ta i bruk verktøy og metoder som egner seg for nyskaping og endring.

Våre Prinsipper

Vår prosess består av fire faser: innsikt, konseptutvikling, testing og implementering.

Gjennom å sette brukerne i sentrum og få innsikt i behov skaper vi idéer og konsepter som vi tester på brukerne. Denne måten å jobbe reduserer risikoen og øker treffsikkerheten for verdifull nyskaping.

 I Plenum jobber vi etter bærekraftsmålene og disse prinsippene.

Brukersentrert

Vi  har fokus på bruker. Vi observerer, spør, lytter og samler informasjon fra ulike kilder for å forstå hva som betyr noe for kunder, ansatte,  innbyggere eller miljøet.

Samskaping

Vi engasjerer kunder, ansatte eller innbyggere i  prosessen og bruker ulike samskapings- og kreative verktøy. Dette gir  eierskap og støtte til endringer.

Helhetlig

Vi kartlegger hele opplevelsen og omgivelsene på tvers av kanaler, aktører og bransjer. Vi ser etter muligheter og designer helhetlige opplevelser.

Visualisering

Vi visualiserer informasjon og ideer for å forenkle og skape felles forståelse av utfordringer,  muligheter og finner  verdifulle bærekraftige løsninger.

Testing

Vi lager prototyper av løsninger som testes for å undersøke om de er riktige og fungerer. Det er viktig at vi lager løsninger brukerne vil ha.

Prosjekter

Plenum jobber på oppdrag for private og offentlige virksomheter, men også med egeninitierte prosjekter.

Vi har en åpen og utforskende arbeidsmåte, men alle prosjekter trenger en klar ambisjon og tydelig utfordring.  Når komplekse utfordringer skal løses, vet vi ikke hva svaret er i starten. Det er nettopp disse prosjektene vi vil jobbe med i Plenum. 

rundkjøring med tre i midten

Sirkulært og lønnsomt

Verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever endringer. Ved å omstille fra lineær til sirkulær økonomi kan norske bedrifter øke sin konkurransekraft, styrke sitt omdømme og bidra til etablering av nye næringer og flere arbeidsplasser.

Les mer
many cod under water

Felles salgsressurs

Biotech North er en kunnskapsbasert næringsklynge innenfor marin bioteknologi. Det asiatiske markedet representerer store muligheter for bioteknologiprodukter og klyngen ønsker å tilby en felles tjeneste som kan gi bedriftene tilgang til markedet.

Les mer
fire personer som ser på en vegg full av lapper og ark

Fremtidens konferanse

VICAN er et eventbyrå i Tromsø som er blitt sterkt rammet av Covid-19 pandemien. En krise gir også muligheter for bedrifter å utvikle nye tjenester. Eventbyrået ønsket derfor å utvikle en digital konferansepakke og hadde flere ideer.

Les mer

Hvem er Plenum?

Plenum  har sitt utspring i fire nordnorske design- og kompetansebyrå: Røst Kommunikasjon, Reibo, Vogelkop og Cnor. 

Vi er tjenestedesignere, grafisk designere og forretningsutviklere, prosessledere og prosjektledere som tror at det kan designes mange nye bruksområder med kjente ressurser gjennom å se mulighetene i ressursutnyttelse. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere velger vi det ultimate laget til å løse utfordringene – akkurat som et  fotballag organiserer spillere med ulike ferdigheter i forskjellige posisjoner på banen.  

folkene

portrett av Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder / Partner

Heidi har lang og bred erfaring i bedriftsledelse og styrearbeid. Hun er utdannet siviløkonom og har også studert Statsvitenskap. Heidis spesialfelt er prosjektledelse og forretningsutvikling. Hun verdsetter åpenhet, engasjement og læring. Nye løsninger tror hun bringes på banen ved  å ta et utenfra og inn perspektiv. 

Eivind Reibo Jentoft

Tjenestedesigner / partner

Eivind er utdannet designer ved Westerdals i Oslo og Kingston University i London.  Han har vært med på å skape løsninger innen visuell kommunikasjon for både private og offentlige virksomheter. Eivind har vært prosessleder  for  flere tjenestedesignprosjekter. Han er opptatt av å involvere berørte parter i prosessen og designe helhetlige opplevelser.

portrett av Tor Åge Vorren

Tor Åge Vorren

Tjenestedesigner / Partner

Tor Åge har 20 års erfaring som grafisk designer, illustratør og Art Director for Nord-Norges største merkevarer. Han har vært prosjektleder og prosessleder for flere tjenestedesignprosjekter.  Tor Åge ønsker forstå berørte parters behov og og engasjere de i prosessen for å skape forankring, eierskap og støtte til endringen.

portrett av Martin Bendiksen

Martin Bendiksen

Tjenestedesigner / Partner

Martin er grafisk designer og tjenestedesigner. Han har erfaring med visuell kommunikasjon som visuell identitet, webdesign, foto og film. Martin har vært  prosessleder for flere tjenestedesignprosjekter.  Han  har tro på formidling gjennom visualisering for å forenkle informasjonen  og skape felles forståelse.

La oss jobbe sammen i

heidi@plenum.design
934 19 656

Storgata 66
9008, Tromsø