Sirkulært og lønnsomt

rundkjøring med tre i midten

Verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever endringer. Ved å omstille fra lineær til sirkulær økonomi kan norske bedrifter øke sin konkurransekraft, styrke sitt omdømme og bidra til etablering av nye næringer og flere arbeidsplasser.

Continue reading

Felles salgsressurs

many cod under water

Biotech North er en kunnskapsbasert næringsklynge innenfor marin bioteknologi. Det asiatiske markedet representerer store muligheter for bioteknologiprodukter og klyngen ønsker å tilby en felles tjeneste som kan gi bedriftene tilgang til markedet.

Continue reading

Fremtidens konferanse

fire personer som ser på en vegg full av lapper og ark

VICAN er et eventbyrå i Tromsø som er blitt sterkt rammet av Covid-19 pandemien. En krise gir også muligheter for bedrifter å utvikle nye tjenester. Eventbyrået ønsket derfor å utvikle en digital konferansepakke og hadde flere ideer.

Continue reading