Sirkulært og lønnsomt

rundkjøring med tre i midten

Verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever endringer. Ved å omstille fra lineær til sirkulær økonomi kan norske bedrifter øke sin konkurransekraft, styrke sitt omdømme og bidra til etablering av nye næringer og flere arbeidsplasser.

Continue reading