Felles salgsressurs

many cod under water

Biotech North er en kunnskapsbasert næringsklynge innenfor marin bioteknologi. Det asiatiske markedet representerer store muligheter for bioteknologiprodukter og klyngen ønsker å tilby en felles tjeneste som kan gi bedriftene tilgang til markedet.

Continue reading