Fremtidens konferanse

fire personer og en vegg fylt med post it lapper

Prosjekt

Fremtidens konferanse

 

Kunde

VICAN Group

 

På oppdrag fra VICAN Group har Plenum fasilitert og vært prosessleder for en Design Sprint for å utvikle framtidens konferanse.

 

Vican Group skreddersyr konferanser og arrangement og tror gode opplevelser skaper god kommunikasjon. Derfor arbeider de for å skape kommunikasjon gjennom gode opplevelser for næringslivet og offentlige virksomheter.

  • Covid19 har påvirket konferansebransjen kraftig. VICAN Group hadde behov for å tenke nytt, forteller daglig leder Natalie Lorentzen.

Målet med en Design Sprint er å drive innovasjon og utvikling med lavest mulig risiko, uten å investere tid og ressurser i noe som ikke er viktig.

  • I en Design Sprint utvikler vi ikke et produkt eller en tjenester, men jobber fram en hypotese vi ønsker å teste ut, fortsetter tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft i Plenum.

 

I løpet av 5 dager samarbeidet flere parter: medarbeider fra VICAN Group og potensielle brukere som konferansearrangører og konferansedeltakere med å forstå, generere ideer, velge ut, prototype og teste. Gjennom å jobbe fram en hypotese vi ønsker å teste får vi innsikt som kan fortelle oss om vi er på rett vei eller om vi må ta noen steg tilbake.

 

  • I løpet av kort tid ble det synlig for oss hvordan en ny tjeneste kan utvikles, sier en engasjert Mona Hassfjord, produsent i VICAN Group.

 

 

Med innsikt, kunnskap og inspirasjon har Plenum loset oss gjennom en prosess der vi lett kunne ha kjørt oss fast. Metoden er veldig bra før vi starter en tung utviklingsprosess, avslutter daglig leder Natalie Lorentzen i VICAN Group.